Nieuwsbericht Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2018

Gepubliceerd op: 28 augustus 2019 08:00


De gemeente Leiderdorp heeft een (verplicht) cliëntervaringsonderzoek laten uitvoeren in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) over het jaar 2018. Voor dit onderzoek zijn 988 cliënten met een Wmo-voorziening uitgenodigd om mee te doen. Dit zijn zowel nieuwe cliënten als bestaande cliënten. In totaal vulden 402 cliënten de vragenlijst in; een respons van 41%.

Het volledige rapport is in te zien via deze link.