Nieuwsbericht Uitkomsten Leiderdorppanel over cultuur

Gepubliceerd op: 31 juli 2019 09:15


In juni 2019 konden inwoners via het Leiderdorppanel meedenken over cultuur in de gemeente Leiderdorp. De resultaten van deze peiling zijn nu bekend. In totaal hebben 383 inwoners deelgenomen aan dit onderzoek. Dit aantal is voldoende om een betrouwbaar beeld te geven over het culturele aanbod, de kunst in de openbare ruimte en de informatievoorziening in Leiderdorp. Deze informatie wordt als input gebruikt voor het nieuwe cultuurbeleid. In het eerste kwartaal van 2020 verwachten wij het nieuwe cultuurbeleid voor te leggen aan het college en de gemeenteraad. U wordt hierover geïnformeerd via de gemeentepagina in het Leiderdorps Weekblad en op www.leiderdorp.nl. U kunt zich hier ook aanmelden voor de gemeentelijke nieuwsbrief.
U kunt de complete rapportage hier inzien.