Nieuwsbericht Uitkomsten Leiderdorppanel over mobiliteit

Gepubliceerd op: 19 juni 2019 09:25

 

Van 9 tot en met 19 mei 2019 konden alle inwoners van Leiderdorp meedoen aan het panel over mobiliteit. Maar liefst 510 inwoners hebben deelgenomen aan het panel. Dit levert een betrouwbaar beeld op van de mobiliteit in Leiderdorp. Zo geeft een meerderheid van de respondenten onder meer aan dat zij in de toekomst Leiderdorp graag willen zien als een dorp dat is ingericht op langzaam verkeer.

Het volledige rapport leest u hier.

Participatieproces
Naast het online panel vond gisteren ook een Serious Game plaats met inwoners, organisaties, de gemeenteraad en professionals waarin deelnemers met ideeën en dilemma's aan de slag zijn gegaan. Alle input wordt gebruikt voor het opstellen van uitgangspunten en beleidskaders van de mobiliteitsvisie. Deze worden in het verdere proces vertaald naar een uitvoeringsprogramma met concrete maatregelen, planning en kosten.