Nieuwsbericht Uitkomsten onderzoek mantelzorgers

Gepubliceerd op: 30 oktober 2013 00:00

Veel mensen zorgen voor een chronisch zieke of gehandicapte partner, familielid of een vriend. Zij worden ook wel mantelzorgers genoemd. De gemeente Leiderdorp wil graag weten hoe mantelzorgers het leveren van de zorg ervaren, of zij behoefte hebben aan ondersteuning en of zij tevreden zijn over deze eventuele ondersteuning. Daarom is afgelopen periode een onderzoek uitgevoerd onder mantelzorgers. In totaal zijn 759 personen aangeschreven. Er zijn 294 vragenlijsten geretourneerd.

Resultaten
De meeste mantelzorgers zijn vrouw en geven langer dan vijf jaar hulp of zorg aan een naaste. Mantelzorgers verlenen de zorg vooral vanuit betrokkenheid bij de persoon. Omdat de zorg aan een naaste gemiddeld 25 uur per week kost, ervaren mantelzorgers problemen bij het onderhouden van sociale contacten. Ongeveer de helft van de mantelzorgers geeft aan zich soms eenzaam te voelen.

Een belangrijke conclusie is dat mantelzorgers in Leiderdorp vaker dan gemiddeld aangeven overbelast te zijn. De gemeente wil deze mantelzorgers ondersteunen. Via Stichting Pluspunt en ActiVite worden hier verschillende middelen voor geboden. De gemeente gaat met deze twee partijen in gesprek om te kijken hoe nader aan de behoeften onder mantelzorgers invulling gegeven kan worden.

Meer informatie over mantelzorg kunt u vinden op www.mantelzorgleiderdorp.nl.