Nieuwsbericht Uitnodiging afscheidsreceptie wethouders

Gepubliceerd op: 15 april 2010 00:00

Op woensdag 28 april 2010 nemen de heren Jeff Gardeniers en Peter Glasbeek afscheid als wethouder van Leiderdorp. Jeff Gardeniers is vanaf augustus 2006 loco-burgemeester en wethouder financiën, economische zaken en werkgelegenheid, gezondheidszorg, Wmo, jongerenbeleid en sport . In september 2005 werd Peter Glasbeek wethouder ruimtelijke ordening, regiozaken en Groene Hart, onderwijs, verkeer en vervoer, openbare ruimte, W4 en brede scholen. In hun bestuursperiode is veel werk verzet en zijn plannen en beleidsvoornemens in gang gezet of afgerond.

In de afgelopen jaren hebben velen van u met hen samengewerkt; daarom nodigen wij u van harte uit voor de afscheidsreceptie op:

Woensdag 28 april van 16.00 - 18.00 uur in het Informatiecentrum A4-HSL, Bospolder 11, 2353 XZ Leiderdorp.

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.