Nieuwsbericht Uitnodiging Veiligheidsavond 8 april 2019

Gepubliceerd op: 28 maart 2019 15:55

Op 8 april organiseert de gemeente een interactieve bijeenkomst over veiligheid in Leiderdorp met inwoners, ondernemers en veiligheidspartners. Wilt u invloed hebben op het nieuwe veiligheidsbeleid dan is dit de gelegenheid om samen met gemeenteraadsleden, veiligheid –en maatschappelijke partners uw stem te laten horen.

Er zijn verschillende deskundigen aanwezig (o.a. politie, wijkregisseur, BOA's, brandweer, bouwinspecteurs, jongerenwerk -en beleidsadviseurs van de gemeente op thema's zoals verkeer, zorg, jeugd, openbare orde enz.). Zij kunnen u vertellen wat momenteel wordt gedaan op het gebied van veiligheid en u kunt met hen ideeën uitwisselen.

U ontvangt ook uw eigen 'veiligheidsbudget' om samen met de gemeenteraadsleden te komen tot een keuze in prioriteiten. Immers, veiligheid kost ook geld en keuzes op het thema veiligheid moeten worden gemaakt.

Aan het einde van de avond heeft iedereen het veiligheidsbudget uitgegeven aan bepaalde thema's. Zo zien we snel waarop wij in Leiderdorp willen investeren. Wordt dit meer veiligheid rondom scholen, in wijken, verkeerveiligheid of meer handhaving? Misschien heeft u wel een beter idee. De keuze maken wij graag samen met u.

PROGRAMMA

19:45 uur Inloop en ontvangst (koffie, thee, fris)
20:00 uur Opening en welkom door burgemeester
20:15 uur Interactief deel:

- Gelegenheid tot gesprek met veiligheidspartners

- Stel uw vragen en ideeën aan de orde

- Uitgeven veiligheidsbudget: stuur het beleid!

21:15 uur Terugkoppeling resultaten door burgemeester
21:30 uur Gelegenheid voor vragen en discussie
22:00 uur Afsluiting en borrel


Graag ontvangen wij uw aanmelding voor 4 april 2019 via veiligheid@leiderdorp.nl. Wilt u meer weten? Dan kunt u ook contact opnemen met team Openbare Orde en Veiligheid via 071-5458500

U bent van harte welkom. Ik hoop u op 8 april te mogen ontvangen op het gemeentehuis van Leiderdorp.


Laila Driessen,
Burgemeester Leiderdorp