Nieuwsbericht Uitnodiging vijfde sessie AggloLAB op 13 februari

Gepubliceerd op: 30 januari 2014 00:00

Hoe blijft de Leidse Agglomeratie goed leefbaar en bereikbaar, en hoe faciliteren we onze ambities? Die vraag staat centraal in de Verkenning LAB071 (Leidse Agglomeratie Bereikbaar), een gezamenlijk project dat de gemeenten Leiden en Leiderdorp eind 2012 zijn gestart. Op donderdag 13 februari vindt de vijfde sessie van AggloLAB plaats. Wij nodigen u hier van harte voor uit.

In de vijfde sessie presenteren we de uitkomsten van de onderzoeken naar twee kansrijke maatregelpakketten, namelijk het No Regret maatregelpakket en het Agglo-basis maatregelpakket. Deze pakketten vloeien voort uit het schetsboek dat de stuurgroep LAB071 begin januari presenteerde. Het schetsboek bevat de resultaten van globale analyses van diverse maatregelen en de daaruit voortvloeiende bereikbaarheidsfilosofie. Bekijk het nieuwsbericht.

Wij verwelkomen u 13 februari graag in het Scheltemacomplex, Marktsteeg 1 in Leiden voor de presentatie van de resultaten. Graag bieden we u op 13 februari ook de gelegenheid om vragen te stellen over het proces of eerder toegestuurde stukken, zoals het schetsboek of de terugkoppeling van de voorgaande sessie. Tussen 19:30 en 20:15 uur staan medewerkers van de gemeenten klaar om uw vragen te beantwoorden.

Om 20.15 uur start de presentatie over de uitkomsten van de kansrijke maatregelpakketten en doorgerekende modules. Rond 21:30 sluiten we de avond graag met u af tijdens de borrel. Ook dan is er nog ruim gelegenheid om na te praten met de betrokken medewerkers.

Meer informatie en aanmelden
Kijk op www.leiden.nl/LAB071 voor meer informatie over de verkenning en de verslagen van de eerdere sessies. U kunt zich aanmelden voor de vijfde sessie. Stuur een mail naar LAB071@leiden.nl met uw naam en telefoonnummer. Ook als u de eerdere sessies niet heeft kunnen bijwonen, bent u van harte welkom!

Achtergrond
LAB071 is een gezamenlijke verkenning van de Leidse agglomeratie. De gemeentelijke ambities op economisch en ruimtelijk vlak zijn de basis van de verkenning. Denk bijvoorbeeld aan de verdere ontwikkeling van het Bio Science Park, de Leidse binnenstad, of Wooon in Leiderdorp. Die moeten zowel nu als in de toekomst goed bereikbaar zijn. LAB071 bekijkt welke knelpunten er zijn in de bereikbaarheid van deze toplocaties en andere belangrijke gebieden, zoals woonwijken. Op basis daarvan verwoordden we het op te lossen probleem. De uitkomst van de verkenning moet een pakket aan verkeersmaatregelen worden dat de leefbaarheid en de bereikbaarheid van de agglomeratie verbetert en tegemoet komt aan de gezamenlijke ambities. In AggloLAB denken specialisten van de gemeenten samen met inwoners, ondernemers en andere geïnteresseerden na over dit vraagstuk.