Nieuwsbericht Uitspraak parkeerberekening Ommedijk

Gepubliceerd op: 11 mei 2011 00:00

Op 27 april 2011 heeft de rechter uitspraak gedaan over het bezwaar van bewonersgroep Buitenhof Oost. Het gaat hierbij om de 'second opinion' van de parkeerberekening met betrekking tot de gewijzigde bouwvergunning voor woonzorgcomplex De Ommedijk. 

De rechter heeft geoordeeld dat de parkeernorm die uit de berekening is gebleken voor de seniorenwoningen en de vrije sector huur- en koopwoningen aan de lage kant is. Het gaat hierbij om woningen waarvoor bewoners geen CIZ (zorg) indicatie nodig hebben. Ook zal er een duidelijkere inschatting moeten komen van het aantal benodigde gehandicaptenparkeerplaatsen en is de begrenzing van het projectgebied te ruim bevonden.

In overleg met Rijnhart Wonen zal de gemeente zich beraden op mogelijke oplossingen en hierover met omwonenden van De Ommedijk in gesprek gaan. Hiertoe geeft de rechter de gemeente vier maanden de gelegenheid.

De uitspraak en de second opinion van de parkeerberekening zijn te vinden op www.leiderdorp.nl/muzenlaan