Nieuwsbericht Uitvoering schoolzone Kastanjelaan

Gepubliceerd op: 05 juli 2016 15:35

De gemeente gaat het gebied rondom de school aan de Kastanjelaan verkeersveiliger inrichten. De werkzaamheden zijn gestart op maandag 4 juli en duren circa 3 weken.

Werkzaamheden

  • Plaatsing gekleurde palen (Julie-materiaal) om de schoolzone te markeren.
  • Plaatsing zwarte kunststof paaltjes ter hoogte van de Eikenlaan, zodat parkeren op het trottoir in de bochten niet meer mogelijk is.
  • Aanbrengen van het woord 'schoolzone' op vier plaatsen in het wegdek.
  • Herinrichting van de Kastanjelaan tussen Hoogmadeseweg en Eikenlaan/Lindelaan als éénrichtingsweg. Rijrichting wordt van Hoogmadeseweg naar Eikenlaan/Lindelaan
  • De rijbaan op dit stuk van de Kastanjelaan wordt versmald en het trottoir aan de kant van de school wordt breder gemaakt. Op dit trottoir komen parkeervakken.
  • Aanleg Kiss&Ride-zone en een taxistandplaats voor het halen en brengen van kinderen.


Hinder
Tijdens de werkzaamheden blijft de weg open, zodat alle woningen en de school bereikbaar blijven.