Nieuwsbericht Uitwerkingsplan Plantage onherroepelijk

Gepubliceerd op: 20 mei 2015 10:05

Op 17 maart 2015 heeft het college van burgemeester en wethouders het uitwerkingsplan Plantage vastgesteld. Tegen het uitwerkingsplan is geen beroep ingediend bij de Raad van State. Daarmee is uitwerkingsplan Plantage onherroepelijk geworden vanaf 7 mei 2015; het uitwerkingsplan is dus definitief het geldende plan. Hiermee is de uitwerkingsplicht uit bestemmingsplan W4 gerealiseerd. De omgevingsvergunning voor de bouw van de woningen heeft gecoördineerd met het uitwerkingsplan ter inzage gelegen en is nu ook onherroepelijk.

Waar vind ik het uitwerkingsplan?
Het uitwerkingsplan Plantage en het collegebesluit zijn te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl (planID: NL.IMRO.0547.UPplantage-VG01). Tevens is hier een pdf-versie te vinden.

Informatie
Het uitwerkingsplan kan ook tijdens openingstijden worden ingezien in het gemeentehuis, Willem-Alexanderlaan 1 Leiderdorp. Voor informatie over het uitwerkingsplan en vergunningaanvragen kunt u terecht bij de afdeling gemeentewinkel. U kunt een afspraak maken via deze website of telefonisch via, telefoon 071 54 58 500.