Nieuwsbericht Update: Werkzaamheden Vossiuslaan

Gepubliceerd op: 26 juni 2019 09:20

Momenteel zijn de werkzaamheden aan de Vossiuslaan in volle gang.Het betreft groot onderhoud samen met een herinrichting tot erftoegangsweg. De nieuwe maximum snelheid wordt 30 km/u voor gemotoriseerd verkeer. De werkzaamheden vinden plaats vanaf de kruising met de Muzenlaan tot aan de aansluiting met de Heinsiuslaan. In de zijstraten vinden wat kleinere werkzaamheden plaats.

Wat gaat er veranderen?Werkzaamheden Vossiuslaand eind juni

Bestrating, trottoirs en groenvakken worden weer zoveel mogelijk op de oorspronkelijke hoogte gebracht. Een aantal straatkolken wordt opgehoogd en bij de nieuwe ondergrondse milieucorner wordt een klein stukje riool verlegd. De nieuwe afvalbakken komen ter hoogte van de parkeerplaatsen tussen Luykendreef en Spiegheldreef en vervangen dan ook de bakken ter hoogte van de Muzenlaan en Heinsiuslaan.

De asfaltverharding wordt verwijderd en vervangen door betonstraatstenen (klinkers) waarbij de kruisingen met de zijstraten verhoogd worden aangelegd. De weg zal over de hele lengte worden versmald tot 5,5 à 6 meter, passend bij een erftoegangsweg. De ruimte die daardoor overblijft zal aan de zijde van het water worden benut voor het aanleggen van extra langsparkeervakken. Al deze maatregelen zijn bedoeld om de snelheid van het verkeer te verlagen. Parkeerplaatsen die opnieuw worden aangelegd worden breder, dit conform de nieuwe maatvoering.

De aansluiting van de Vossiuslaan op de Heinsiuslaan wordt, conform de richtlijnen, veranderd in een zogenaamde inritconstructie. Dit betekent dat verkeer komende vanuit de Vossiuslaan voorrang moet verlenen aan alle verkeer op de Heinsiuslaan.

De beschoeiing langs het water aan de kant van de Vossiuslaan wordt grotendeels verwijderd en vervangen door een natuurvriendelijke oever. Alleen bij de bruggen komt een deel beschoeiing terug. De reeds verwijderde bomen zullen niet binnen dit plan worden vervangen. Veel plantvakken zullen door de ophoging opnieuw moeten worden ingeplant. Dit gebeurd in één keer aan het einde van de werkzaamheden. Bij parkeerplaatsen die grenzen aan beplanting, wordt in het plantvak een rij tegels gelegd, zogenaamde 'uitstaptegels'.

Tijdens de werkzaamheden zal de Vossiuslaan niet beschikbaar zijn voor verkeer. De straat wordt steeds in delen van maximaal 80 meter afgesloten. De hulpdiensten worden hier steeds van op de hoogte gesteld evenals de gemeentelijke reinigingsdienst. Woningen zullen altijd bereikbaar blijven, indien mogelijk worden tijdelijke parkeerplaatsen aangelegd voor de duur van de werkzaamheden.

 

Vragen?
De aannemer zal gedurende de gehele uitvoeringsperiode zijn werkterrein en keten neerzetten aan de zijde van de Heinsiuslaan.

In de rode keet op de hoek van de Vossiuslaan - Heinsiuslaan* zal wekelijks op woensdagmiddag van 13.30 tot 14.00 uur een inloopspreekuur worden gehouden. Van 29 juli tot 12 augustus is er geen inloopspreekuur in de keet wegens bouwvakantie.

*In het 4e kwartaal van 2019 wordt de rode keet verplaatst, locatie is nog niet bekend.

Daarnaast kunt u met vragen ook contact opnemen met de heer T. (Twahied) Nurmohamed. Hij is projectleider en bereikbaar via het algemene nummer van de gemeente, 071-54 58 500 of via e-mail: info@leiderdorp.nl.

 Vossiuslaan werkzaamheden Bouwkeet

De tekeningen en planning van de werkzaamheden aan de Vossiuslaan kunt u via onderstaande links bekijken: