Nieuwsbericht Vanaf 5 januari 2015 werk aan drinkwatertransportleiding Engelendaal

Gepubliceerd op: 19 december 2014 15:20

De vernieuwing van de transportleiding van Oasen die Leiderdorp van drinkwater voorziet, verloopt voorspoedig. Inmiddels zijn ter hoogte van de Buitenhoflaan en Van der Havelaan nieuwe leidingen onder de Engelendaal geboord. Ook is het leidingdeel onder de Persant Snoepweg ter hoogte van Engelendaal en Simon Smitweg vervangen. Op 5 januari 2015 start aannemer Dura Vermeer met werkzaamheden langs de Engelendaal. Vanaf de Persant Snoepweg tot de Van der Havelaan wordt de drinkwatertransportleiding vervangen. Dat gebeurt aan de noordoostzijde, dus aan de kant van Voorhof, Winkelhof en Buitenhof.

De aannemer laat de oude leiding in de ondergrond liggen en trekt de nieuwe leiding door de oude heen. Dit is mogelijk omdat de verouderde leiding een grotere diameter heeft dan de nieuwe leiding. Deze aanlegwijze zorgt voor minder overlast voor omwonenden en beperkt de vervangingskosten.

Werkputten
Om de leidingen aan elkaar te zetten, graaft de aannemer op negen plekken langs Engelendaal werkputten. De werkputten bevinden zich op de volgende plekken:

  • westzijde van kruispunt Persant Snoepweg-Engelendaal
  • Engelendaal bij achterzijde Boekweitkamp 16-20
  • oostzijde van kruispunt Gallaslaan-Engelendaal
  • Engelendaal tussen inrit winkelcentrum en Gallaslaan
  • beide zijden van kruispunt Heinsiuslaan-Engelendaal
  • Engelendaal halverwege Heinsiuslaan en Buitenhoflaan
  • oostzijde van kruispunt Buitenhoflaan-Engelendaal
  • oostzijde van kruispunt Van der Havelaan-Engelendaal

Ook worden twee bovengrondse werkstroken ingericht: tussen de Heinsiuslaan en de Buitenhoflaan en tussen de Persant Snoepweg en de Gallaslaan.

Planning
De werkzaamheden starten op 5 januari. Donderdag 22 januari zijn alle werkputten weer dicht en is de leiding vervangen. Daarna volgen nog het afwerken van de leidingen en het herstraten. Op vrijdag 13 februari 2015 verwacht de aannemer alle werkplekken schoon op te leveren. In deze planning is geen rekening gehouden met een vorstperiode. Zodra deze zich aankondigt, wordt er niet gegraven. De einddatum zal hierdoor opschuiven.

Verkeersmaatregelen
Tijdens de periode van 5 januari t/m 13 februari 2015 worden verkeersmaatregelen getroffen om automobilisten, fietsers en voetgangers veilig langs de werkzaamheden te leiden.

Bekijk de verkeersmaatregelen.

Fietsers en voetgangers ondervinden hinder van de werkzaamheden. Zij kunnen het voetpad en fietspad aan de noordoost kant van Engelendaal niet gebruiken en worden met borden omgeleid naar de andere kant van Engelendaal. Autoverkeer heeft in principe geen last van het werk, maar moet wel rekening houden met in- en uitrijdend werkverkeer. De bushaltes en in- en uitritten blijven bereikbaar.

Contact
Heeft u vragen of opmerkingen over de uitvoering? Neemt u dan contact op met de heer Nico van Wirdum van Dura Vermeer via e-mail n.v.wirdum@duravermeer.nl Telefoon: 06 29 59 72 37.