Nieuwsbericht Vandalismewijzer

Gepubliceerd op: 30 maart 2012 00:00

Eerste kwartaal 2012

De vandalismewijzer geeft aan wat het de gemeente kost om schade te herstellen aan publieke eigendommen in de openbare ruimte als gevolg van vandalisme.

Het gaat bijvoorbeeld om het repareren van bankjes, het vervangen van ruiten, het verwijderen van graffiti en herbeplanting. We maken een optelsom en blikken ditmaal terug op de eerste drie maanden van 2012.

  • vernieling slagbomen Nieuwe Weg (3x)                             3713 euro
  • prullenbak langs Dwarswatering vernield                          450   euro
  • verplicht fietspadbord gestolen Mauritssingel                   150   euro
  • slagboom Bloemerd vernield                                                1000 euro

112 daar pak je ook daders mee!
Dat het alarmnummer 1-1-2 alleen is bedoeld voor noodsituaties waarin levens op het spel staan is een misverstand. U moet het nummer namelijk ook gebruiken als u getuige bent van een misdrijf. Dus als u ziet dat iemand iets vernielt, steelt, of een ander strafbaar feit begaat, aarzel dan niet en bel direct 1-1-2. Met een beschrijving van het misdrijf, de dader en de vluchtrichting kan de politie razendsnel in actie komen om de dader(s) te pakken!