Nieuwsbericht Vandalismewijzer

Gepubliceerd op: 13 oktober 2010 00:00

 De vandalismewijzer wordt ieder kwartaal gepubliceerd op de gemeentelijke pagina in het Leiderdorps Weekblad. De vandalismewijzer geeft aan wat het de gemeente kost om schade te herstellen aan publieke eigendommen in de openbare ruimte als gevolg van vandalisme.

Het gaat bijvoorbeeld om het repareren van bankjes, het vervangen van ruiten, het verwijderen van graffiti en herbeplanting. We maken een optelsom en blikken terug op de afgelopen drie maanden van 2010.

 

juli 2010 :   Speeltoestel Houtkamp                                                            €   880,--

juli 2010:     Basketbalbord Jachtslotpad (incl. het installeren ervan)  € 1585, --

Sept. 2010: 16 manuren besteed aan opruimen rondom Jop
                   en illegale Jop Houtkamp                                                          €   688,--

 

 Totale schade:                                                                                                €  3153, --

 

Het herstellen van vernielingen kost veel geld. De vandalismewijzer maakt duidelijk hoeveel precies. Met het geld waarmee reparaties worden uitgevoerd, hadden we leukere dingen kunnen doen. Help daarom mee om Leiderdorp leefbaar te houden! Verniel of beklad niets!

Mocht u vernielingen aan- of graffiti op openbare gebouwen of bouwwerken aantreffen, meldt dit dan via telefoonnummer:

071 - 54 58 500 (tijdens kantooruren)

Bent u getuige van vandalisme? Bel dan 1-1-2, daar pak je ook daders mee!

Veel mensen denken dat het landelijk alarmnummer alleen bedoeld is als er mensenlevens op het spel staan, maar het kan ook gebeld worden in alle gevallen wanneer elke seconde telt. Door te bellen als u iemand op heterdaad betrapt, wordt de kans groter dat daders gepakt worden. Kijk voor meer info op www.1-1-2heterdaad.nl.