Nieuwsbericht Vandalismewijzer

Gepubliceerd op: 14 november 2012 00:00

De vandalismewijzer geeft aan wat het de gemeente kost om schade te herstellen aan publieke eigendommen in de openbare ruimte.

Het gaat bijvoorbeeld om het repareren van bankjes, het vervangen van ruiten, het verwijderen van graffiti en herbeplanting. We maken een optelsom en blikken ditmaal terug op het derde kwartaal van 2012.

  • Engelendaal: twee ramen ingegooid. Opruimkosten € 300,-
  • De Houtkamp: prullenbak vernield. Kosten € 450,00

112 daar pak je ook daders mee!
Dat het alarmnummer 1-1-2 alleen is bedoeld voor noodsituaties waarin levens op het spel staan is een misverstand. U moet het nummer namelijk ook gebruiken als u getuige bent van een misdrijf. Dus als u ziet dat iemand iets vernielt, steelt, of een ander strafbaar feit begaat, aarzel dan niet en bel direct 1-1-2. Met een beschrijving van het misdrijf, de dader en de vluchtrichting kan de politie razendsnel in actie komen om de dader(s) te pakken!