Nieuwsbericht Vandalismewijzer

Gepubliceerd op: 16 januari 2013 00:00

De vandalismewijzer geeft aan wat het de gemeente kost om schade te herstellen aan publieke eigendommen in de openbare ruimte die zijn vernield door vandalisme. Het gaat bijvoorbeeld om het repareren van bankjes, het vervangen van ruiten, het verwijderen van graffiti en herbeplanting.

In de laatste drie maanden van 2012 is er voor een bedrag van € 1.800,- vernield.
Tijdens de jaarwisseling was dat € 12.175,-.

Aangezien de gemeenschap Leiderdorp voor deze onnodige vernielingen opdraait, zullen gemeente en politie onvermoeid vandalen traceren en de schade op de daders verhalen. Hebt u iemand iets zien vernielen? Neem dan contact op met de politie.

112 daar pak je ook daders mee!

Dat het alarmnummer 1-1-2 alleen is bedoeld voor noodsituaties waarin levens op het spel staan, is een misverstand. Als u ziet dat iemand iets vernielt, steelt of een ander strafbaar feit begaat, aarzel dan niet en bel direct 1-1-2. Met een beschrijving van het misdrijf, de dader en de vluchtrichting kan de politie razendsnel in actie komen om de dader(s) te pakken.