Nieuwsbericht Vaststelling 'Het Hart van Holland, Regionale Agenda Omgevingsvisie 2040'

Gepubliceerd op: 26 juli 2017 10:45

De gemeenteraad heeft op maandag 26 juni 2017 'Het Hart van Holland, Regionale Agenda Omgevingsvisie 2040' vastgesteld.

Status
Het is het gezamenlijke product van de tien gemeenten: Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden,
Leiderdorp, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Wassenaar en Zoeterwoude. De
agenda is, zoals de naam al zegt, een agenderend document. De agenda wordt gebruikt als
regionaal kader voor lokale omgevingsvisies.

Inhoud
De tien gemeenten hebben het afgelopen jaar samen met burgers, bedrijven en instellingen
gewerkt aan een gezamenlijke visie op de toekomst van onze regio. 'Het Hart van Holland:
Regionale agenda Omgevingsvisie 2040' zorgt ervoor dat de ruimtelijke ontwikkeling in de regio
richting 2040 beter op elkaar afgestemd wordt. Dit is belangrijk voor de kwaliteit van de fysieke
leefomgeving. Regionale afstemming is belangrijk, omdat veel ontwikkelingen grensoverschrijdend
zijn of grensoverschrijdende effecten hebben. De opgaven en waarden worden regionaal verder
uitgewerkt en door elke gemeente vertaald naar het eigen grondgebied.

Meer informatie
Als u vragen heeft of meer wilt weten over dit onderwerp dan kunt u contact opnemen met Joke Boot of Lieve Vukanic, tel 071-5458500.