Nieuwsbericht Veel zienswijzen ontvangen op deelnota's Mobiliteitsplan

Gepubliceerd op: 15 juli 2020 08:50

Van 26 mei tot 9 juli hebben de nieuwe nota's voor het Mobiliteitsplan, te weten de nota Langzaam Verkeer, nota Openbaar Vervoer en de nota Circulatie ter inzage gelegen. Gedurende deze periode was het mogelijk om een zienswijze in te dienen. Bijna 60 zienswijzen zijn ingediend, een mooie opbrengst! Daarnaast zijn er in deze periode ruim 20 gesprekken gevoerd met belangstellenden, zowel in het gemeentehuis als telefonisch.

Alle zienswijzen en gesprekken worden opgenomen in een zogenaamde Nota van beantwoording. Na vaststelling van de Nota van Beantwoording wordt deze ook toegezonden aan de indieners van de zienswijzen waarvan wij de contactgegevens hebben. De nota van Beantwoording wordt gebruikt bij het definitief maken van de concept nota's.

In de zomermaanden worden de drie nota's definitief gemaakt. De definitieve maatregelen zullen worden doorgerekend met verkeerskundige modellen. Hiermee wordt inzicht verkregen in niet alleen het effect van de maatregel ter plaatse, maar ook het effect ervan binnen Leiderdorp. Dit geldt ook voor de maatregelen waar verscheidende zienswijzen over gaan, zoals Fietspoort Spanjaardsbrug, de Van Poelgeestlaan, de Heinsiuslaan en de Voorhoflaan uit de nota Circulatie. De maatregelen uit de nota Openbaar Vervoer en de nota Langzaam Verkeer, zoals het Heelblaadjespad, worden kwalitatief onderbouwd.

De definitieve nota's zullen begin september aan het college van burgemeester en wethouders worden aangeboden ter vaststelling waarna ze ter bespreking in het Politiek Forum en ter vaststelling naar de gemeenteraad worden gestuurd. Na deze laatste stap, vaststelling in de vergadering van de gemeenteraad in oktober, zijn de nota's nieuw beleid en zal worden gestart met de uitvoering daarvan.