Nieuwsbericht Veiligheidsinspectie bomen

Gepubliceerd op: 04 oktober 2011 00:00

Veiligheidsinspectie bomen
Leiderdorp heeft ongeveer 16.000 bomen. Ongeveer 13.000 hiervan bevinden zich langs paden, wegen en in woonwijken. Deze bomen zijn onlangs gekeurd op veiligheid door gecertificeerde boominspecteurs. Zij voeren de zogenoemde ‘Visual Tree Assessment’ (VTA) uit. Dit houdt in dat de bomen visueel gecontroleerd worden op gebreken die op termijn een gevaar kunnen vormen.

Uitkomsten
De uitkomsten van deze visuele inspectie zijn opgenomen in een inspectierapport (zie bijlage). In totaal zijn er 318 bomen afgekeurd. De redenen hiervoor variëren van parasitaire aantastingen tot instabiliteit van stam, stamvoet, kroon en bodem. De conclusie is dat deze bomen een veiligheidsrisico vormen in de openbare ruimte en daarom verwijderd moeten worden. Dit is noodzakelijk om te voldoen aan de zorgplicht voor boomeigenaren en op die wijze de veiligheid binnen het openbaargebied te verhogen.

Herplant
Bij het bepalen van de herplant van bomen is rekening gehouden met de planning voor herinrichting van straten en de beschikbare groeiruimte voor de bomen. Als een straat binnen vier jaar heringericht wordt, vindt er (nog) geen herplant plaats, omdat de bomen dan mogelijk alsnog verwijderd moeten worden. Daarnaast moet de boom voldoende ondergrondse en bovengrondse groeiruimte hebben om zich tot volle wasdom te ontwikkelen. Bij de afgekeurde bomen in bosplantsoen is daarom de keuze gemaakt om dit als dunning te beschouwen, waardoor de goedgekeurde bomen meer ruimte hebben om uit te groeien. Voor de 318 bomen die gekapt moetren worden, komen 207 bomen terug.

Maatregelen risicobomen
De maatregelen die genomen moeten worden voor risicobomen en attentie/risicobomen betreffen voornamelijk snoeiingrepen (1655 stuks). In Tabel 3 zijn alle maatregelen omschreven met het aantal bomen. Een deel van de werkzaamheden wordt door eigen personeel uitgevoerd en in het reguliere onderhoud meegenomen worden. Het resterende deel wordt door derden uitgevoerd.