Nieuwsbericht Veiligheidsinspectie bomen

Gepubliceerd op: 05 oktober 2011 00:00

Leiderdorp heeft ongeveer 16.000 bomen. Ongeveer 13.000 hiervan staan langs paden, wegen en in woonwijken. Deze bomen zijn onlangs gekeurd op veiligheid door gecertificeerde boominspecteurs. Zij voerden de zogenoemde ‘Visual Tree Assessment’  (VTA) uit. Dit houdt in dat de bomen visueel gecontroleerd worden op gebreken.

40 boom (vroege avond na zomerbui) kopie

Uitkomsten
De uitkomsten van deze visuele inspectie zijn opgenomen in een inspectierapport. In totaal zijn er 318 bomen afgekeurd. De redenen hiervoor variëren van parasitaire aantastingen tot instabiliteit van stam, stamvoet, kroon en bodem. De conclusie is dat deze bomen een veiligheidsrisico vormen in de openbare ruimte en daarom verwijderd moeten worden. Dit is noodzakelijk om te voldoen aan de zorgplicht van boomeigenaren om de veiligheid binnen het openbaar gebied te verhogen.

Herplant

Bij het bepalen van de herplant van bomen is rekening gehouden met de planning voor herinrichting van straten en de beschikbare groeiruimte voor de bomen. Als een straat binnen vier jaar heringericht wordt, vindt er (nog) geen herplant plaats, omdat de bomen dan mogelijk alsnog verwijderd moeten worden. Daarnaast moet de boom voldoende ondergrondse en bovengrondse groeiruimte hebben om zich tot volle wasdom te ontwikkelen. Bij de afgekeurde bomen in bosplantsoenen is ervoor gekozen geen bomen terug te planten, zodat andere bomen meer ruimte krijgen om uit te groeien. Voor de 318 bomen die gekapt moeten worden, komen 207 bomen terug.

Maatregelen risicobomen

De maatregelen die genomen moeten worden voor risicobomen en attentie/risicobomen betreffen voornamelijk snoeiingrepen (1655 stuks). Een deel van de werkzaamheden wordt door eigen personeel uitgevoerd en in het reguliere onderhoud meegenomen. Het resterende deel wordt door derden uitgevoerd.

Meer informatie

Het volledige inspectierapport is in te zien op de website van de gemeente Leiderdorp via www.leiderdorp.nl/groen Hier is ook nader uitgelegd hoe de VTA inspectie uitgevoerd is.