Nieuwsbericht Veranderingen aanvragen Wsw en Wajong vanaf 10 september

Gepubliceerd op: 25 augustus 2014 00:00

Per 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Vanaf dan is de gemeente verantwoordelijk voor het bieden van ondersteuning aan mensen die geen of moeilijk werk kunnen vinden. Dit geldt ook voor mensen die onder de Wajong (Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten) of Wsw (Wet sociale werkvoorziening) vallen.

Bent u van plan om een WSW-indicatie aan te vragen of wilt u beroep doen op de huidige Wajong regeling? Dat kan nog tot 10 september 2014. Dat betekent dat uw aanmeldingsformulier uiterlijk op 10 september binnen moet zijn bij het UWV. Meer informatie over de aanmeldprocedure voor de Wsw vindt u op www.werk.nl. Voor meer informatie over het aanvragen van Wajong kunt u terecht op www.uwv.nl/wajong.

Aanvragen die na 10 september 2014 bij het UWV binnenkomen, vallen onder de voorwaarden van de Participatiewet. Dit geldt voor zowel de Wajong als de Wsw.

Wajong

Wat betekent dit voor huidige Wajongers?
Degenen die voor 1 januari 2015 Wajong hebben, behouden dit. Het UWV gaat de komende jaren, tot 2018, Wajongers opnieuw beoordelen om te kijken wat iemand nog wel kan. Meer informatie hierover vindt u op de website van het UWV: http://www.uwv.nl/Particulieren/themadossiers/participatiewet/

Nieuwe Wajong aanvragen
Vanaf 2015 geldt de Wajong alleen voor diegenen die duurzaam en volledig ongeschikt zijn. Degenen die nog wel arbeidsvermogen hebben, vallen onder de Participatiewet. De gemeente helpt u dan bij studie, werk en inkomen.

Aanvragen vóór 10 september 2014
Degenen die dit jaar 18 worden en een beroep willen doen op de Wajong, moeten dit uiterlijk 10 september 2014 aanvragen om nog aanspraak te maken op de huidige Wajong. Dit geldt ook voor scholieren die hulp en ondersteuning nodig hebben zodra zij gaan werken.

Aanvragen na 10 september 2014
Aanvragen die na 10 september bij het UWV binnenkomen, vallen onder de nieuwe wet. Dit heeft te maken met de behandeltermijn van 16 weken. Aanvragers krijgen dan alleen Wajong als zij volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn.


Wsw

Wat betekent dit voor huidige Wsw-ers?
De Wet sociale werkvoorziening (Wsw) is bedoeld voor mensen die door lichamelijke, psychische en/of verstandelijke handicap niet onder normale omstandigheden kunnen werken. Vanaf 1 januari 2015 kunnen er geen mensen meer instromen in de Wsw. Als u op 31 december 2014 nog een Wsw-dienstverband heeft, verandert er voor u niets. Als u op 31 december 2014 geen WSW-dienstverband meer heeft, geldt voor u de situatie hieronder.

Heeft u wel een WSW-indicatie, maar geen dienstverband?
Als u wel een Wsw-indicatie heeft, maar op 31 december 2014 geen dienstverband, dan kunt u vanaf 1 januari 2015 niet meer instromen in een Wsw-baan. U kunt mogelijk wel hulp bij studie of werk krijgen van de organisatie die uw uitkering verstrekt (gemeente of UWV). Kijk voor meer informatie op www.leiderdorp.nl/samenleiderdorp onder ‘Participatiewet’.

Wilt u een aanvraag doen voor een WSW-indicatie?
Bent u van plan om een Wsw-indicatie aan te vragen? Dat kan nog tot 10 september 2014. Dat betekent dat uw aanmeldingsformulier uiterlijk op 10 september binnen moet zijn bij het UWV. Meer informatie over de aanmeldprocedure vindt u op www.werk.nl   

Ik wil werken, maar is er wel werk?
Het kabinet heeft met werkgevers afspraken gemaakt om meer mensen met een ziekte of handicap aan werk te helpen of te houden. Werkgevers hebben beloofd om de komende jaren voor meer banen te zorgen. In de komende periode zijn dat 5.000 banen. Deze banen zijn voor mensen met een ziekte of handicap die zonder hulp niet het minimumloon kunnen verdienen. In totaal moeten er de komende jaren 125.000 banen bij komen voor onder andere mensen met een Wajong-uitkering en voor mensen die niet meer in de Wsw vallen.