Nieuwsbericht Verantwoord stoken

Gepubliceerd op: 29 september 2020 21:00

Nu het winter is, gaan overal de open haarden en houtkachels weer aan. Wanneer u in huis uw houtkachel of open haard aansteekt, ontstaat er rook. Die rook bevat schadelijke stoffen, zoals fijnstof. Dit fijnstof veroorzaakt luchtvervuiling en kan schade aan de gezondheid van uzelf en anderen in uw omgeving opleveren. Ook wanneer u de rook niet meer ziet.

Hout stoken veroorzaakt naast geuroverlast, ook schadelijke stoffen zoals fijnstof en kankerverwekkende koolwaterstoffen (PAK's), benzeen en koolmonoxide. Hoeveel schadelijke stoffen er vrijkomen, hangt af van de manier waarop u stookt.

U kunt de hoeveelheid schadelijke stoffen verminderen met de manier waarop u hout stookt. Om de overlast zo veel mogelijk te voorkomen, geeft het RIVM 10 tips.

 1. Zorg voor de juiste grootte van uw kachel in verhouding tot de ruimte die u wilt verwarmen.
  Veel kachels zijn te groot, waardoor het te warm wordt en mensen het vuur gaan temperen. Door het temperen komen meer schadelijke stoffen vrij.
 2. Laat uw schoorsteen en rookkanaal goed afstemmen op uw haard of kachel.
  Met een goed afgestemde en geïsoleerde schoorsteen en rookkanaal worden de rookgassen op de juiste manier afgevoerd. Dit is belangrijk voor uw eigen gezondheid en voor het voorkomen van schoorsteenbranden.
 3. Laat minstens één keer paar jaar uw schoorsteen vegen door een erkend vakman.
  Regelmatig uw schoorsteen laten vegen voorkomt problemen.
 4. Maak een houtvuur aan met aanmaakblokjes en kleine houtjes.
  Het vuur aanmaken met brandbare vloeistoffen (bijvoorbeeld spiritus) is gevaarlijk.
 5. Stook alleen droog, onbehandeld hout.
  Alleen gekloofd hout, dat minimaal twee jaar buiten onder een afdak te drogen heeft gelegen en niet te dik is (maximaal 7 cm), is geschikt voor uw open haard of houtkachel. U herkent droog hout aan scheuren en loszittende schors.
 6. Stook niet bij windstil of mistig weer.
  Door gebrek aan wind of bij mist blijven rookgassen om het huis hangen. Dit is schadelijk voor uw gezondheid en voor die van uw buren. Een windkracht van minder dan 2 op de schaal van Beaufort wordt beschouwd als windstil weer. Op https://www.rivm.nl/stookalert staat aangegeven wanneer het wel en niet verantwoord is om te stoken. Ook op https://www.stookwijzer.nu/home/dashboard kunt u kijken of het op het moment verantwoord is om te stoken.
 7. Zorg voor voldoende frisse lucht in de ruimte waar gestookt wordt.
  Bij het stoken komen schadelijke stoffen vrij. Bovendien verbruikt een open haard veel zuurstof. Ventileer de woning extra door een raam of deur op een kier te zetten tijdens het stoken.
 8. Zorg voor volledige luchttoevoer.
  Zet de uitlaatklep naar de schoorsteen volledig open als u begint met stoken. Als het vuur te heet wordt, voeg dan minder brandstof toe. Verminder dan niet de luchttoevoer.
 9. Controleer regelmatig of u goed stookt.
  U kunt eenvoudig zelf controleren of u goed stookt. Loop even naar buiten om de kleur van de rook uit uw schoorsteen te controleren. Kleurloze rook wijst op een goede verbranding, bij gekleurde rook is de verbranding slecht. De vlam in de houtkachel moet heldergeel zijn en niet oranje. Verbeter bij donkere rook of oranje vlammen de luchttoevoer.
 10. Laat een houtvuur vanzelf uitbranden.
  Als u een houtvuur tempert door de luchttoevoer te verminderen, komen veel schadelijke stoffen vrij. Laat het vuur daarom vanzelf uitbranden.

Meer uitleg over de tips vindt u op: deze website.

Wat kunt u doen als u overlast ervaart?
Probeer er eerst samen met diegene die overlast veroorzaakt uit te komen. Soms zijn een goed gesprek en een paar eenvoudige afspraken voldoende om de hinder te voorkomen. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u Buurtbemiddeling inschakelen. Dit kan per e-mail via buurtbemiddeling@leiderdorp.nl of via telefoonnummer 071 - 54 58 500.

Houtkachel 2