Nieuwsbericht Verbeteringen betalingssysteem Servicepunt 71

Gepubliceerd op: 18 juli 2012 00:00

Afgelopen week heeft MKB Nederland een lijst gepubliceerd naar aanleiding van een onderzoek naar betalingstermijnen bij gemeenten.  Daarbij is uitgegaan van een betalingstermijn van 30 dagen na datum factuur. Leiderdorp scoort hierin met een betalingspercentage van 67 % van de binnengekomen rekeningen binnen 30 dagen beneden gemiddeld. 

Deze lage score laat zich verklaren door het feit dat Leiderdorp met Leiden, Zoeterwoude en Oegstgeest per 1 januari 2012 voor deze dienstverlening is opgegaan in Servicepunt71,een gezamenlijk Shared Service Center in Leiden. Deze overgang had tot gevolg dat de vier gemeenten hun administratieve procedures op elkaar moesten afstemmen en daarbij ondersteund worden door nieuwe software.  Tijdens de overgang van oud naar nieuw zijn tevens nog verbeterpunten naar voren gekomen, die inmiddels zijn opgenomen in het systeem. Deze overgang heeft zoals te doen gebruikelijk enige aanlooptijd gevraagd.  Hierdoor konden niet alle rekeningen binnen 30 dagen worden voldaan. De betreffende crediteuren zijn hier destijds per brief over geïnformeerd. Momenteel is het systeem op orde en zijn de achterstanden nagenoeg ingelopen. We gaan er vanuit dat na de zomer alle binnenkomende rekeningen binnen 30 dagen betaald worden.