Nieuwsbericht Verbreding A4 begint met informatieverstrekking

Gepubliceerd op: 19 augustus 2009 00:00

In september 2009 wordt een begin gemaakt met de aanleg van het aquaduct in de Oude Rijn en de verdiepte ligging van de A4. Uitvoerende werkzaamheden die onomkeerbaar zijn. In juni waren de voorbereidende werkzaamheden al gestart door de Combinatie A4 Burgerveen - Leiden, in opdracht van Rijkswaterstaat.

Voor de inwoners van Leiderdorp worden op woensdag 26 augustus informatiebijeenkomsten gehouden over de werkzaamheden, de planning, de mogelijke hinder en de maatregelen die worden genomen om hinder te voorkomen.

Informatiebijeenkomsten
Er zijn vier informatiebijeenkomsten voor inwoners van Leiderdorp.

Datum                         woensdag 26 augustus
Tijd                             14.00 uur, 15.30 uur, 19.00 uur en 20.30 uur     
Waar                           Informatiecentrum A4, Bospolder 11
Wat er gebeurt             Iedere bijeenkomst begint met een korte presentatie van ongeveer 30 minuten door   Rijkswaterstaat en de Combinatie A4 Burgerveen-Leiden. Daarna is er gelegenheid om vragen te stellen aan medewerkers van Rijkswaterstaat en de Combinatie.

Bijeenkomsten regio
Op donderdag 27 augustus worden gelijksoortige informatiebijeenkomsten gehouden voor inwoners van Leiden en Zoeterwoude. Deze vinden op dezelfde tijden plaats in het pand van DZB, Le Pooleweg 11 in Leiden-Roomburg.