Nieuwsbericht Verfresten? Niet in het riool!

Gepubliceerd op: 23 maart 2016 09:45

Niet in het riool
Het spoelen van verfresten door de gootsteen heeft direct effect op de waterkwaliteit in de sloot. Daarnaast moet een rioolzuiveringsinstallatie harder werken om (afval)stoffen die er niet in thuis horen te verwijderen. Dat vergt veel energie en belast het milieu dus onnodig.

Gemiddeld spoelt elke Nederlander jaarlijks 3,5 kilo afval door het riool. Dat is vergelijkbaar met 9,6 miljoen volle vuilniszakken per jaar voor heel Nederland. Als je afval in het riool gooit dat in de vuilnisbak thuis hoort, kan dit leiden tot dichtgeslibde riolen en vastgelopen gemalen (rioolwaterpompen). Daarnaast zorgt verkeerd gebruik van het riool ook voor verstoppingen, overstromingen en stankoverlast.

Houd het water gezond
Bij het reinigen van verfgereedschap zoals kwasten en rollers, wordt het water vervuild met waterbezwaarlijke stoffen. Hoe meer vervuiling - met stoffen die niet thuishoren in het riool - des te nadeliger voor het milieu en des te hoger de kosten. Daarnaast hebben deze chemische stoffen hun neerslag op de kwaliteit van het water wat na het zuiveringsproces wordt geloosd op het oppervlaktewater en dat kan nadelige effecten hebben voor de flora en fauna en de volksgezondheid. Tip: doe verfresten en chemicaliƫn in de chemobak.

Wat mag er wel in het riool
Een vuistregel kan helpen onthouden wat er wel in het riool mag: alles wat uit het menselijk lichaam komt, en toiletpapier en restanten van voeding die door het zeefje in de gootsteen passen. Verder mag je restanten van huishoudelijke schoonmaakmiddelen in het riool spoelen. Dit mogen geen agressieve middelen zijn, die horen thuis bij het klein chemisch afval.

Samen voor een gezonde (afval)waterketen
Het hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeenten Leiden, Zoeterwoude, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar hopen dat u wilt meewerken aan een schoner milieu en gezonde waterketen. U kunt een bijdrage leveren door uw oude verfresten niet door de gootsteen of het toilet te spoelen, maar ze in te leveren bij de gemeentewerf.

Meer informatie over wat nog meer niet in het riool mag? Neem dan een kijkje op www.nietinhetriool.nl.