Nieuwsbericht Vergadering Algemeen Bestuur Holland Rijnland

Gepubliceerd op: 19 mei 2010 00:00

Holland-RijnlandHet Algemeen Bestuur (AB) vergadert op 26 mei 2010 van 18.00 tot 19.30 uur in Corpus in Oegstgeest.

Agenda:

 • Aanwijzen van de voorzitter en van de leden van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland.
  Het AB heeft op 17 februari 2010 diverse besluiten over de samenstelling van het Dagelijks Bestuur genomen. Zo is een profielschets vastgesteld en is de huidige voorzitter gevraagd om in overleg met de colleges van burgemeester en wethouders met een voordracht aan het AB te komen.
 • Vaststellen verslag Algemeen Bestuur van 17 februari 2010
 • Mededelingen, ingekomen stukken, binnengekomen uitnodigingen, verzonden stukken en verslagen
 • Begrotingswijziging aansluiting gemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop, Kaag en Braassem (deel Jacobswoude) en Rijnwoude (eerste wijziging begroting 2010).
  In deze begrotingswijziging worden de financiële gevolgen van de aansluiting bij Holland Rijnland van deze gemeenten geregeld. Dit betreft de inwonerbijdrage over de periode 1 april tot en met 31 december 2010, zijnde 9/12 van € 9,99. Beslispunten:
  - Inwonerbijdrage voor de gemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop, Kaag en Braassem (deel Jacobswoude) en Rijnwoude vast te bepalen op € 9,99.
  - Begrotingswijziging vaststellen.
 • Rondvraag en sluiting

De volgende vergadering van het Algemeen Bestuur staat gepland voor 30 juni 2010.