Nieuwsbericht Vergadering algemeen bestuur Servicepunt71

Gepubliceerd op: 24 juni 2015 09:50

U bent van harte welkom bij de vergadering van het algemeen bestuur Servicepunt71 op donderdag 9 juli 2015 om 14.00 uur. De vergadering vindt plaats in het Tweelinghuis, Tweelingstraat 4 in Leiden, kamer 220. Op de agenda staat onder meer:

  • Vaststelling conceptverslag d.d. 11 december 2014
  • Aanpassing algemene Inkoopvoorwaarden voor Diensten en voor Leveringen 2015
  • Vaststellen jaarstukken 2014 Servicepunt71
  • Begroting 2016 Servicepunt71 inclusief reactie op de zienswijze

De agenda en bijbehorende stukken liggen tijdens kantooruren ter inzage bij de secretaris van het algemeen bestuur van Servicepunt71. De stukken zijn ook geplaatst op de website van Servicepunt71, www.servicepunt71.nl. Voor nadere informatie over de vergadering of de stukken kan contact worden opgenomen met mevrouw Y van Halem, telefoon 071 51 67 831.

Logoe servicepunt71 medium