Nieuwsbericht Vergadering Algemeen Bestuur Servicepunt71

Gepubliceerd op: 02 december 2015 14:55

De voorzitter van het Algemeen Bestuur, de heer M.H. van der Eng, maakt bekend, dat op donderdag 17 december 2015, aanvang 9.30 uur, een vergadering van het Algemeen Bestuur wordt gehouden. De vergadering vindt plaats in het Tweelinghuis, kamer 220.

In de vergadering worden onderstaande agendapunten aan de orde gesteld:
1. Opening en vaststelling agenda 17 december 2015
2. Vaststelling conceptverslag d.d. 9 juli 2015
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Tweede bestuursrapportage 2015 Servicepunt71
5. Tweede begrotingswijziging 2015 Servicepunt71
6. Aanvullende kredietvotering 2015 Servicepunt71
7. Kadernota begroting 2017 Servicepunt71
8. 1e wijziging gemeenschappelijke regeling Servicepunt71, met ingang van 1 januari 2016
9. Rondvraag en sluiting

De agenda en bijbehorende stukken liggen tijdens kantooruren ter inzage bij de secretaris van het Algemeen Bestuur van Servicepunt71. De stukken zijn ook geplaatst op de website van Servicepunt71, www.servicepunt71.nl. Voor nadere informatie over de vergadering of de stukken kan contact worden opgenomen met de heer. B. van Herwijnen, telefoon 071 51 67 341.