Nieuwsbericht Vergadering gemeentelijke monumenten Leiderdorp

Gepubliceerd op: 09 november 2017 15:00

hoofdstraat 59

Leiderdorp heeft bijzonder erfgoed dat de gemeente graag beter wil beschermen. Daarom onderzoekt de gemeente de komende jaren of enkele cultuurhistorisch waardevolle panden in Leiderdorp gemeentelijk monument kunnen worden. Daartoe brengt eerst de Adviescommissie Cultuurhistorie Leiden een advies uit aan college van burgemeester en wethouders. Deze commissie is een onafhankelijke adviescommissie. Het college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp beslist uiteindelijk over de aanwijzing.

De afgelopen maand is een tweede groep potentiële gemeentelijke monumenten van Leiderdorp onderzocht door een erfgoedspecialist. De eigenaren van deze panden zijn uitgenodigd voor de openbare vergadering van de Adviescommissie Cultuurhistorie Leiden waarin de commissie advies uitbrengt over de beschermenswaardigheid van deze zeven panden.
Zie ook de agenda van de Adviescommissie hieronder.

De openbare vergadering is op maandag 13 november in het stadhuis van Leiden (kamer 234) en begint om 19.30 uur.
Agenda
• opening (19.30 uur);
• waardestelling Hoofdstraat 6 te Leiderdorp (20.20 uur);
• waardestelling Hoofdstraat 40 te Leiderdorp (20.30 uur);
• waardestelling Hoofdstraat 59 te Leiderdorp (20.40 uur);
• waardestelling Achthovenerweg 2a te Leiderdorp (20.50 uur);
• waardestelling Achthovenerweg 2c te Leiderdorp (21.00 uur);
• waardestelling Achthovenerweg 10 te Leiderdorp (21.10 uur):
• waardestelling Ruigekade 1 te Leiderdorp (21.20 uur);
• rondvraag en sluiting (21.30 uur).

Voor informatie kunt u bellen met het secretariaat: telefoon: (071) 5167972