Nieuwsbericht Vergadering gemeenteraad 20 mei 2019

Gepubliceerd op: 15 mei 2019 10:35

Op maandag 20 mei 2019 vergadert de gemeenteraad vanaf 20.30 uur. U bent van harte welkom. Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:

  • Geheimhouding bekrachtiging / opheffing
  • Rekenkamerrapport Digitale Veiligheid
  • Rapport Twynstra Gudde Onderzoek naar de samenwerking in de regio en brief van het college
  • Regiovisie Huiselijk Geweld 2019-2023
  • Zienswijzen concept begrotingen 2020 gemeenschappelijke regelingen: Servicepunt71, Holland Rijnland, VRHM, ODWH
  • Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie (GIG) 2019
  • Accountant benoeming 2019-2021

De volledige agenda en bijbehorende stukken vindt u op www.raadleiderdorp.nl. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de griffie via griffie@leiderdorp.nl of telefoon (071) 54 54 825