Nieuwsbericht Vergadering gemeenteraad 27 januari

Gepubliceerd op: 22 januari 2020 13:20

De gemeenteraad vergadert op maandag 27 januari vanaf 21.00 uur in het gemeentehuis.
LET OP: andere tijd dan gebruikelijk!

Agenda:
• Mobiliteitsvisie
• Jeugdhulp gemeentelijke toegang
• Concept Regionaal Beleidsplan VRHM 2020-2023
• Rekenkamerrapport Woningbouwopgave in Leiden en Leiderdorp
• Periodiek overzicht geheimhouding op raadsstukken
• Omgevingsdienst West-Holland 2e begrotingswijziging 2019 en 1e begrotingswijziging 2020
• Omgevingsdienst West-Holland 11 wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling ODWH
• Verordening naamgeving en nummering (adressen) 2019 gemeente Leiderdorp
• Decembercirculaire 2019 en herstelbesluit Septembercirculaire 2019 Gemeentefonds

De volledige agenda en bijbehorende stukken vindt u op www.raadleiderdorp.nl.
Heeft u vragen? Neem dan contact op met de griffie via griffie@leiderdorp.nl of telefonisch op 071 54 54 825.