Nieuwsbericht Vergadering gemeenteraad op 4 maart 2019

Gepubliceerd op: 27 februari 2019 11:10

Start om 20.30 uur. Op de agenda staat onder andere:

  • Verhuiscarrousel Sterrentuin
  • Integraal Waterketenplan (IWKP)
  • RDOG zienswijze concept kadernota RDOG 2020
  • Algemene Plaatselijke Verordening Leiderdorp 2019

Kijk voor de volledige agenda op www.raadleiderdorp.nl