Nieuwsbericht Vergadering over eerste potentiële gemeentelijke monumenten Leiderdorp

Gepubliceerd op: 06 september 2017 12:10

Kerk

Leiderdorp heeft bijzonder erfgoed dat de gemeente graag beter wilt beschermen. Daarom onderzoekt de gemeente de komende jaren of enkele cultuurhistorisch waardevolle panden in Leiderdorp gemeentelijk monument kunnen worden.

Daartoe brengt eerst de Adviescommissie Cultuurhistorie Leiden een advies uit aan college van burgemeester en wethouders. Deze commissie is een onafhankelijke adviescommissie. Het college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp beslist uiteindelijk over de aanwijzing.

De afgelopen maanden zijn zeven panden onderzocht door een erfgoedspecialist. De eigenaren van deze panden zijn uitgenodigd voor de openbare vergadering van de Adviescommissie Cultuurhistorie Leiden waarin de commissie advies uitbrengt over de beschermenswaardigheid van deze zeven panden.


De openbare vergadering is op woensdag 6 september 2017 in het stadhuis Leiden (kamer 234) en begint om 19.30 uur.
Agenda
• opening (19.30 uur);
• waardestelling Hoofdstraat 73 te Leiderdorp (19.35 uur);
• waardestelling Hoofdstraat 75 te Leiderdorp (19.45 uur);
• waardestelling Kerklaan 13-14 te Leiderdorp (19.55 uur);
• waardestelling Hoofdstraat 192 te Leiderdorp (20.05 uur);
• waardestelling Hoofdstraat 196 te Leiderdorp (20.15 uur);
• waardestelling Hoofdstraat 197 te Leiderdorp (20.25 uur):
• waardestelling Hoofdstraat 201-203 te Leiderdorp (20.35 uur);
• rondvraag en sluiting (20.45 uur).

De agenda kan nog wijzigen. De definitieve agenda vindt u op: www.leiden.nl/acl
Voor informatie kunt u bellen met het secretariaat: telefoon: (071) 5167972