Nieuwsbericht Vergadering regiocommissie

Gepubliceerd op: 14 juni 2011 00:00

Op 22 juni vergadert de regiocommissie in het gemeentehuis van Leiderdorp, aanvang 20.00 uur. 

Agenda:

 • Vergadering Algemeen Bestuur (AB) van Holland Rijnland (HR) op 29 juni 2011.
  Bespreken van deze vergadering en formuleren van een commissieadvies/standpuntbepaling voor de Leiderdorpse vertegenwoordiging in het AB van HR.
  Agenda AB:
  Actualiteit Rijnlandroute en Rijn Gouwelijn
  Notitie gezamenlijke focus op regionaal arbeidsmarktbeleid 2011-2014
  Programmaplan Ontsluiting Greenport Duin- en Bollenstreek
  Managementrapportage
  Jaarrekening en verslag 2010
  Begroting 2012 (bespreken aan de hand van oplegnotitie)
  Agenda en stukken via www.hollandrijnland.net 

 

 • Vergadering Algemeen Bestuur (AB) Milieudienst West Holland (MDWH) op 27 juni 2011
  Bespreken van deze vergadering en formuleren van een commissieadvies/standpuntbepaling voor de Leiderdorpse vertegenwoordiging in het AB van MDWH.
  Agenda AB:
  Jaarverslag 2010 & Begroting 2012
  Agenda en stukken via www.mdwh.nl/gemeenten/vergaderingen

 

 • Vergadering Algemeen Bestuur (AB) Gevulei op 29 juni 2011
  Bespreken van de begroting aan de hand van de oplegnotitie en formuleren van een commissie advies/standpuntbepaling voor de Leiderdorpse vertegenwoordiging in het AB.

 

 • Overige gemeenschappelijk regelingen
  Vergadering Algemeen Bestuur (AB) RDOG Hollands Midden op 29 juni 2011
  Indien agenda en stukken beschikbaar zijn. Begroting is al besproken in commissie BM van 8 juni jl. Zie het verslag elders in Gemeente aan Huis.
  Agenda en stukken via www.rdoghm.nl/Bestuur-RDOG
  Veiligheidsregio Algemeen Bestuur (AB)
  Begroting is al besproken in commissie BM van 8 juni jl. Zie het verslag elders in Gemeente aan Huis.