Nieuwsbericht Vergadering Wmo-adviesraad

Gepubliceerd op: 16 januari 2013 00:00

De Wmo-adviesraad vergadert op donderdag 24 januari 2013 van 10.00-12.00 uur in het gemeentehuis, vergaderruimte 6. De vergadering is openbaar en u bent van harte welkom om als toehoorder daarbij aanwezig te zijn. U kunt zich aanmelden via www.wmoadviesraadleiderdorp.nl en/of om 9.45 uur melden bij de receptie van het gemeentehuis.

Enkele agendapunten:

  • Mededelingen uit het ambtelijk overleg
  • Terugkoppeling punten vanuit het Voorzittersoverleg Wmo-raden Leidse regio en Katwijk 
  • Bespreken conceptadviezen Wmo-adviesraad over: het visiedocument op de jeugdhulp Holland Rijnland "Iedereen doet mee" en het werkdocument "Integrale toegang tot het sociale domein"
  • Stand van zaken uitgebrachte adviezen op:
    concept Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Leiderdorp 2013/ Wmo-beleidsnota 2013-2016/ conceptnota Sporten en Bewegen Leiderdorp 2013-2017/ concept-Jeugdnota Leiderdorp 2012-2016.

 De volledige agenda is te vinden op www.wmoadviesraadleiderdorp.nl.