Nieuwsbericht Vergadering Wmo-adviesraad

Gepubliceerd op: 19 januari 2011 00:00

De Wmo-adviesraad vergadert donderdag 27 januari 2011 in het gemeentehuis van Leiderdorp, 10.00-12.00 uur. Op de agenda staat: 

 • Stand van zaken preventief Jeugdbeleid Leiderdorp
 • Bespreken advies Participatievisie 2011 - 2014 Leiderdorp
 • Terugkoppeling gesprek met beleidsmedewerker Wmo / wethouder
 • Terugkoppeling Voorzittersoverleg Leidse Regio
 • Stand van zaken uitgebrachte (gezamenlijke) adviezen, zoals:
  - Aanbestedingen Woningaanpassingen en trapliften 2010
  - Retender Hulp bij huishouden
  - Regiotaxi Holland Rijnland

De vergadering is openbaar en u bent van harte uitgenodigd om hierbij als toehoorder aanwezig te zijn. U dient zich vooraf te melden aan de balie bij het gemeentehuis.