Nieuwsbericht Vergaderingen

Gepubliceerd op: 21 december 2011 00:00

Commissie bezwaar-en beroepschriften

Op 23 december 2011 vindt de openbare behandeling plaats van de volgende zaken:

  • om 14.00 uur: het bezwaarschrift tegen de aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats nabij het adres Muzenlaan 45 te Leiderdorp.
  • om 15.15 uur: voortzetting van de behandeling van het bezwaarschrift tegen het verlenen van een omgevingsvergunning voor het aanleggen van een uitrit voor het adres Klimopzoom 75 te Leiderdorp.┬á

De hoorzittingen vinden plaats op het gemeentehuis aan de Statendaalder 1 te Leiderdorp. Geïnteresseerden kunnen zich op het gemelde tijdstip melden bij de balie. De op de zaak betrekking hebbende stukken liggen voor belanghebbenden ter inzage bij de secretaris van de commissie, tel. (071) 54 58 500.