Nieuwsbericht Verkeersbesluit aanwijzen hoofd- en nevenvaarwater

Gepubliceerd op: 17 februari 2016 11:25

De provincie Zuid-Holland beheert ongeveer 150 km vaarweg. Op drie locaties langs de provinciale vaarwegen is sprake van een onoverzichtelijke kruising met vaarwegen van andere beheerders. Dit zijn:logo provincie Zuid-Holland

  • De splitsing van de provinciale vaarweg Oude Rijn en de Does in de gemeente Leiderdorp;
  • De splitsing van de provincie vaarweg de Zijl en de Dwarswetering in de gemeente Leiderdorp;
  • De splitsing van de provinciale vaarweg Oude Wetering en de Drecht in de gemeente Kaag en Braassem.

De meeste vaarbewegingen op deze splitsingen vinden plaats op de provinciale vaarwegen. Het (recreatieve) scheepvaartverkeer dat via de Does, de Dwarswetering en de Drecht de provinciale vaarweg op vaart, houdt soms onvoldoende rekening met het doorgaande scheepvaartverkeer (waaronder beroepsvaart) op de provinciale vaarwegen.
Dit resulteert jaarlijks in meerdere meldingen van overlast en (bijna) aanvaringen op de genoemde locaties.

In verband met de veilige en vlotte doorstroming van het scheepvaartverkeer vinden wij het noodzakelijk dat op deze locaties de 'voorrangsaanduiding' wordt vastgesteld, middels het aanwijzen van het hoofd- en nevenvaarwater. De doorgaande routes (te weten de provinciale vaarwegen op de Oude Rijn, de Zijl en de Oude Wetering) dienen te gelden als het hoofdvaarwater. De recreatieve vaarwegen (de Does, de Dwarswetering en de Drecht) dienen te gelden als nevenvaarwater.

Door het aanwijzen van het hoofd- en nevenvaarwater moet het scheepvaartverkeer komend vanuit een nevenvaarwater voorrang verlenen aan het scheepvaartverkeer op het hoofdvaarwater.

Kijk hier voor de exacte locaties en bijbehorende borden.