Nieuwsbericht Verkeersbesluit éénrichtingverkeer Bernhardstraat

Gepubliceerd op: 09 november 2011 00:00

Het college van burgemeester en wethouders heeft een verkeersbesluit genomen om éénrichtingsverkeer voor de Bernhardstraat in te stellen.

Een aantal bewoners uit de Bernhardstraat en de schoolleiding van de Willem de Zwijgerschool hebben bij de gemeente een verzoek ingediend om éénrichtingsverkeer in te stellen in de Bernhardstraat. De reden van het verzoek is de verkeersveiligheid, in het bijzonder voor de kinderen, te verbeteren. Het éénrichtingsverkeer (uitgezonderd fietsers en bromfietsers) wordt ingesteld in de richting met de wijzers van de klok mee, dus inrijden bij de school en langs de woningen weer naar de Frederik Hendriklaan.

Het verkeersbesluit ligt na publicatie zes weken (dus tot 22 december 2011) ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis, Statendaalder 1. De receptie is op werkdagen geopend van 8.30 tot 17.00 uur. Belanghebbenden die bezwaar willen maken, kunnen tot 22 december 2011 een bezwaarschrift in dienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp