Nieuwsbericht Verkeersbesluit hoogtebeperking viaduct A4

Gepubliceerd op: 21 december 2011 00:00

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een tijdelijke hoogtebeperking in te stellen voor het viaduct A4. Dit betekent dat verkeer hoger dan 3,20 meter geen gebruik meer kan maken van de route Willem-Alexanderlaan – Mauritssingel v.v. Deze hoogtebeperking is noodzakelijk omdat de weg/het plafond van de tunnelbak omhoog moet zodat dit deel van de A4 in gebruik genomen kan worden. Gelijktijdig met deze hoogtebeperking zal een vrachtwagenverbod worden ingesteld in de Hoofdstraat tussen de Willem de Zwijgerlaan en de Resedastraat. De gemeentelijke voertuigen en het alarmverkeer hebben een ontheffing voor dit verbod. Voor vrachtverkeer met een bestemming binnen de verbodszone kan apart een ontheffing aangevraagd worden. Vrachtauto's van Vliko worden omgeleid via de bouwweg van de Combinatie A4 en het depot van de grondstoffenbank Zuid-Holland aansluitend op de N446. Alle overige vrachtverkeer wordt omgeleid via Koudekerk (gemeente Rijnwoude).

De stukken die hierop betrekking hebben, zijn van 21 december 2011 tot en met 1 februari 2012 bij de receptie van het gemeentehuis in te zien (gedurende openingstijden). Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Dat kan tot en met 1 februari 2012.