Nieuwsbericht Verkeersbesluit Leiden Marathon 2013

Gepubliceerd op: 08 mei 2013 00:00

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 29 april 2013 besloten tot het nemen van verkeersmaatregelen ten behoeve van het evenement Leiden Marathon 2013. Het verkeersbesluit bevat afsluitingen van diverse wegen en fietspaden, de kruisingen waar verkeersregelaars zullen worden ingezet en overige tijdelijke maatregelen. 

Dit jaar gaat de route van drie afstanden door een deel van Leiderdorp, te weten van de hele marathon (Achthovenerweg, Nieuweweg en Zijldijk), van de halve marathon (Achthovenerweg, Hoofdstraat, Tollenaersingel, Van Diepeningenlaan, Laan van Ouderzorg, Splinterlaan, Baanderij, Spanjaardsbrug), en de route van de 10 km-loop (Leiderdorpsebrug, Tollenaersingel, Van Diepeningenlaan, Laan van Ouderzorg, Splinterlaan, Spanjaardsbrug). 

Door het evenement zullen delen van Leiderdorp deze dag moeilijker bereikbaar zijn. Via de krant en www.marathon.nl vindt u meer informatie. Bij de kruisingen waar verkeersregelaars staan, is een beperkte mogelijkheid voor het wegverkeer om het parcours te kruisen. 

De stukken zijn digitaal gepubliceerd in de Staatscourant en staan hier zes weken ter inzage. Om de stukken in te zien gaat u naar de website www.staatscourant.nl. Kies in de linker kolom onder de kop Officiële bekendmakingen voor Staatscourant, dan ‘Op organisatie’, vervolgens ‘gemeente’ en dan ‘Leiderdorp’. 

De stukken liggen eveneens van 6 mei 2013 tot en met 17 juni 2013 ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis (gedurende openingstijden).

 

Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Zij hebben hiervoor tot en met 17 juni 2013 de tijd.