Nieuwsbericht Verkeersdrempels Van Poelgeestlaan en de Laan van Ouderzorg

Gepubliceerd op: 23 december 2015 08:30

Vorig jaar zijn de Laan van Ouderzorg, de Van Poelgeestlaan en een deel van de Vronkenlaan heringericht als 30km-gebied. Na een ruime gewenningsperiode constateren wij onwenselijke situaties die voor ons aanleiding zijn actie te ondernemen. Zo ondervindt onder meer het busverkeer hinder van de verkeersdrempels op de Van Poelgeestlaan en de Laan van Ouderzorg.

Busmaatschappij Arriva krijgt zowel van haar chauffeurs als van reizigers veel klachten over de verhoogde plateaus op de Van Poelgeestlaan en de Laan van Ouderzorg. De drempels vervormen door het vele verkeer en worden daardoor steeds steiler. Dit zorgt voor onaangenaam gehobbel in de bus en veroorzaakt schade aan de bussen. De busroute over de Van Poelgeestlaan en de Laan van Ouderzorg is voor veel mensen belangrijk. Daarom laten we de drempels vervangen door betonelementen die hun vorm behouden.

Direct omwonenden hebben van ons een brief ontvangen over de werkzaamheden. Deze werkzaamheden duren van 4 t/m 29 januari.

Verkeersonveilige situaties
De verkeersdrempels vormen niet het enige probleem. Wij horen ook regelmatig van bewoners dat zij de verkeerssituatie rondom de schoolzone en bij de oversteekplaats op de Van Poelgeestlaan onveilig vinden. Daarnaast maken de bewoners van de Van der Marckstraat al jaren melding van de grote stroom auto's door hun straat. Wij verwachten in januari nader te kunnen informeren over de maatregelen die wij willen treffen.