Nieuwsbericht Verkeerslichten Engelendaal zijn aan vervanging toe

Gepubliceerd op: 07 september 2011 00:00

verkeerslicht kopieWie met de fiets of de auto over Engelendaal rijdt, moet geduld hebben. De verkeerslichten op deze weg zorgen vaak voor de nodige vertraging. De gemeente krijgt dan ook regelmatig de vraag of er iets aan de afstelling van de lichten kan worden gedaan. Helaas kan dat niet. De installatie voor de verkeerslichten op Engelendaal is namelijk sterk verouderd en biedt weinig flexibiliteit. De gemeente wil ze daarom vervangen. Momenteel werken we aan de voorbereiding van deze operatie. Hoe komt het eigenlijk dat de afstelling van de verkeerslichten nu niet optimaal is? En wat gaat er veranderen? Dat leest u in dit artikel.

Nadeel van de huidige verkeersregelinstallatie is dat de verkeerlichten op Engelendaal een vaste cyclus hebben en niet reageren op het verkeersaanbod. Binnen die cyclus is vooraf bepaald welke verkeerslichten na elkaar op groen gaan; er is sprake van gekoppelde verkeersregelprogramma’s.

Wanneer het licht op rood springt, duurt het gemiddeld 90 seconden totdat het licht weer groen wordt. In de praktijk kunnen de wachttijden bij de kruisingen echter aanzienlijk langer zijn. Bussen krijgen namelijk voorrang. Wanneer een bus één van de kruisingen op de Engelendaal nadert, dan krijgt de richting waarin de bus rijdt voorrang en daarmee sneller groen licht. Dit heeft dan ook effect op het gehele verkeerslichtensysteem op Engelendaal. Dit verklaart waarom u soms voor rood moet wachten terwijl er geen ander verkeer op de kruising rijdt.

Geen uitvoegstroken

Een andere factor die op de kruisingen voor vertraging kan zorgen, is het ontbreken van uitvoegstroken met eigen verkeerslichten voor links afslaande motorvoertuigen. Bij groen licht rijdt zowel recht doorgaand als links afslaand verkeer de kruising op. Omdat bij de meeste kruispunten ook het verkeer in tegenovergestelde richting gelijktijdig groen licht krijgt, kunnen beide verkeerstromen elkaar op de kruising tegenkomen.  Dit kan wachtrijen veroorzaken omdat het afslaand verkeer voorrang dient te verlenen.

Voetgangers en fietsers

Ook fietsers en voetgangers staan soms lang bij de kruispunten op Engelendaal te wachten. Op de fietspaden langs Engelendaal liggen voor de stopstrepen detectielussen. Die zorgen ervoor dat groen licht wordt aangevraagd. U moet met uw fiets dan wel in het midden van het fietspad en vlak voor de stopstreep staan.

Wilt u met de fiets oversteken naar de andere kant van Engelendaal, dan moet u de drukknoppen gebruiken. Net als bij het autoverkeer reageren de verkeerslichten niet direct als u zich meldt, omdat er sprake is van een vastgestelde cyclus. In de eerstvolgende cyclus krijgt u groen licht. De gemeente heeft de verkeerslichten zo geprogrammeerd dat fietsers een oversteek in één keer kunnen maken, dus zonder tussenstop op de middenberm. Daardoor kunnen de wachttijden voor fietsers langer zijn dan voor voetgangers.

Nieuwe verkeersinstallatie

De afstelling van de verkeerslichten op Engelendaal is dus niet optimaal. De lichten zijn verouderd en nodig aan vervanging toe. Dat geldt voor de kabels en de verkeersregelprogramma's, maar ook voor de lantaarns en masten. Het college van burgemeester en wethouders wil de gehele installatie dan ook vervangen. Deze operatie vraagt het nodige onderzoek. Naar de uitvoerstroken voor links afslaand verkeer met een eigen groenlichtfase bijvoorbeeld. Vraag is of realisatie (ruimtelijk) mogelijk is. Ook moet worden bepaald of een verkeersafhankelijke installatie opweegt tegen een installatie met een vastgestelde groenlichtcyclus. Voordeel van een verkeersafhankelijk systeem is dat is de wachttijden, vooral voor fietsers en voetgangers, aanzienlijk korter worden. Je staat immers niet onnodig te wachten op een groen verkeerslicht waar geen verkeer voor staat. Maar welke verkeersstromen geef je dan voorrang: automobilisten of juist langzaam verkeer? En wat zijn de financiële consequenties? Dat zijn vragen die de komende tijd beantwoord moeten worden.

Planning

Het voorbereidend onderzoek is onlangs gestart. Zodra duidelijk is wat er moet gebeuren en hoeveel geld dat kost, moet de gemeenteraad ‘groen licht’ voor de vervangingsoperatie geven. We verwachten dat eind 2011 besluitvorming plaatsvindt. Uitvoering zal dan op zijn vroegst in de tweede helft van 2012 kunnen starten.
Tot die tijd moeten we er het beste van maken.