Nieuwsbericht Verkeersmaatregelen aansluiting bouwwegen A4

Gepubliceerd op: 09 september 2009 00:00

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp maakt bekend dat op 1 september is besloten om kort samengevat:

1.   ter hoogte van het bouwterrein c.q. de werkzaamheden aan de A4 een maximumsnelheid voor gemotoriseerd verkeer in te stellen van 30 km/u;

2.   om het tunneltje onder de A4 tussen Willem-Alexanderlaan en de huidige toegang naar de scouting en schaats-/skatebaan af te sluiten voor alle verkeer (zodra het Weteringpark is ontsloten via een nieuwe route in het verlengde van de Boomgaardlaan) zodat ter plaatse van het tunneltje een tijdelijke op-/afrit naar de A4 gemaakt kan worden;

3.   om bij de in-/uitrit van de bouwweg parallel aan de Van Geerstraat de voorrang te regelen; het verkeer dat de bouwweg oprijdt dan wel verlaat moet voorrang verlenen aan fietsers c.q. al het kruisende verkeer;

4.   om bij de aansluiting van de Ericalaan met de bocht Mauritssingel/Willem-Alexanderlaan de voorrang te regelen; het verkeer vanuit de Ericalaan moet voorrang verlenen aan alle bestuurders op de kruisende route;

5.   om op de kruising Ericalaan / Willem-Alexanderlaan / Mauritssingel / bouwweg in de ochtendspits (7.00  - 9.00 u) en op piekmomenten het bouwverkeer te regelen door de inzet van verkeersregelaars;

6.   om het fietspad aan de zuidzijde (zijde tunneltje) af te sluiten voor fietsverkeer en het fietspad aan de noordzijde van de Willem-Alexanderlaan (zijde zwembad) aan te wijzen als fietspad in twee richtingen;

7.   verkeersregelaars/medewerkers begeleiden achteruitrijdend bouwverkeer over de Hoofdstraat, aan  weerszijden van de vrachtwagen.

Het besluit ligt tot 22 oktober 2009 ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis, Statendaalder 1. De receptie is op werkdagen geopend van 8.30 tot 17.00 uur. college van burgemeester en wethouders, Postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar bevatten. Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, tevens op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, bij de president van de arrondissementsrechtbank in Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.