Nieuwsbericht Verkeersmaatregelen Zijlkwartier en aanpassing Engelendaal

Gepubliceerd op: 05 juni 2013 00:00

Start uitvoering projecten IVVP

Op 10 september 2012 stelde de gemeenteraad geld beschikbaar om het Integraal Verkeers- en Vervoerplan (IVVP) uit te voeren. Het uitvoeringsplan bevat alle maatregelen die voor een goede verkeersafwikkeling in de toekomst moeten zorgen. De gemeente is onlangs gestart met de voorbereiding van de eerste projecten: verkeersmaatregelen in de wijk Zijlkwartier en aanpassing van de kruispunten op het Engelendaal.

Project Verkeersmaatregelen Zijlkwartier

Op de Laan van Ouderzorg, Van Poelgeestlaan en de Vronkenlaan tot en met de Leeuwerikstraat wordt de snelheid teruggebracht naar 30 km/uur. De lagere snelheid zorgt voor meer verkeersveiligheid rondom de Brede School West en de Leeuwerikschool. Ook wordt de sluiproute vanaf de Van der Valk Boumanweg naar de Van der Marckstraat minder aantrekkelijk. Een vrachtwagenverbod (met uitzondering van bestemmingsverkeer) voor de gehele Vronkenlaan, Van Poelgeestlaan en Laan van Ouderzorg is eveneens opgenomen in de herinrichtingsplannen.

De omgeving van de Brede School West en de Leeuwerikschool wordt ingericht als schoolzone. Er komen attentie verhogende maatregelen voor automobilisten en het veilig kunnen oversteken krijgt extra aandacht.

Ook bij de Gomarusschool wordt een schoolzone gerealiseerd. De snelheid op dit deel van de Vronkenlaan blijft wel 50 km/uur. Dat is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de wijken voldoende ontsloten blijven richting het Engelendaal. Naast het instellen van de schoolzone, gaan de gemeente en de scholen gezamenlijk aandacht besteden aan verkeerseducatie.

Planning

Momenteel zet de gemeente alle relevante eisen en wensen op een rijtje (programma van eisen). Die worden vervolgens uitgewerkt in een zogeheten voorlopig ontwerp, de eerste schetsen van de herinrichting. Na de zomervakantie presenteert de gemeente het voorlopig ontwerp aan de omwonenden, die daarop kunnen reageren. In november is het definitief ontwerp klaar. De uitvoering van de maatregelen wordt afgestemd met de bouwplanning van de Brede School West. De herinrichting is klaar op het moment dat de brede school haar deuren opent.

Engelendaal juni 2013
foto: gemeente Leiderdorp

Project Kruispunten Engelendaal

Het gemeentebestuur wil de doorstroming op het Engelendaal verbeteren en de klachten over deze hoofdroute aanpakken: de slechte afstelling van de verkeerslichten, de lange wachttijden voor met name fietsers en de onduidelijke situatie wanneer de verkeerslichten uitgeschakeld zijn. Daartoe worden de verkeerlichten vervangen door moderne installaties. Daarnaast worden bij de kruisingen linksaf-stroken gemaakt, zodat afslaand en tegemoetkomend verkeer elkaar niet hinderen. De kruisingen nabij Winkelhof worden meteen geschikt gemaakt voor de verkeerssituatie na uitbreiding van het Winkelhof.

Planning

De gemeente is gestart met de formulering van het programma van eisen. Daarna wordt een voorlopig ontwerp van de herinrichting gemaakt. Na de zomervakantie informeren we de gemeenteraad en de belanghebbenden en belangstellenden over de uitgewerkte plannen. Het definitief ontwerp is naar verwachting tegen het einde van het jaar klaar. Op basis hiervan wordt het werk uitgevoerd. De werkzaamheden worden afgestemd met de uitbreiding van Winkelhof.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de uitvoering van het Integraal Verkeers- en Vervoerplan (IVVP), klik dan hier.

Blijf op de hoogte van beide projecten. Volg ons op Twitter, Facebook of meld u aan voor de nieuwsbrief via www.leiderdorpmail.nl.