Nieuwsbericht Verkeerstellingen online

Gepubliceerd op: 04 augustus 2010 00:00

Leiderdorp voert eens in de twee jaar verkeerstellingen uit op de belangrijkste wegen in de gemeente. Om de uitkomsten van andere jaren te kunnen vergelijken wordt er altijd rond dezelfde periode gemeten. De gemeente Leiderdorp doet dit eind oktober / begin november, omdat deze periode het meest maatgevend is. Gedurende twee weken liggen er zogeheten telslangen op de weg die alle passerende voertuigen registreren. Ook de rijrichting van het voertuig, de gewichtsklasse (licht, middelzwaar of zwaar) en de snelheid van het voertuig worden geregistreerd.

 Op verzoek van onder andere bewoners en verenigingen heeft de gemeente besloten om de tweejaarlijkse verkeerstellingen op haar website www.leiderdorp.nl te publiceren. Zo is het voor iedereen mogelijk om te zien hoeveel motorvoertuigen er op een bepaald punt rijden. De verkeerstellingen zijn een momentopname, de cijfers kunnen dus enigszins afwijken van het jaarlijkse gemiddelde.

Al deze gegevens van de tellingen van najaar 2009 zijn nu terug te vinden op de website van de gemeente onder het kopje Wonen & Leven, Verkeer, Verkeerstellingen.

Klik hier om de verkeertellingen online in te zien