Nieuwsbericht Verkiezingen Europees Parlement, donderdag 23 mei 2019

Gepubliceerd op: 15 april 2019 09:20


Verkiezingen
Op donderdag 23 mei 2019 zijn er verkiezingen voor het Europees Parlement.

Europsese verkiezingen donderdag 23 mei 2019

Voorwaarden
U mag in de gemeente Leiderdorp stemmen voor het Europees Parlement als u:

 • in de gemeente Leiderdorp woont en daar op 9 april 2019 staat ingeschreven.
 • de Nederlandse nationaliteit hebt of de nationaliteit van een ander EU-land en via een Y32-verklaring hebt aangegeven dat u in Nederland wilt stemmen.
 • 18 jaar of ouder bent op de dag van de verkiezing.
 • niet bent uitgesloten van het kiesrecht door de rechter.

Naar het stembureau
U kunt als inwoner van Leiderdorp op 23 mei 2019 stemmen bij alle stembureaus in de gemeente. De stembureaus zijn op deze dag van 7.30 uur tot 21.00 uur geopend om te stemmen.

Stemlocaties in Leiderdorp

 1. Gemeentehuis, Willem Alexanderlaan1
 2. Gebouw Irene, Hoofdstraat 82
 3. Winkelcentrum Winkelhof, Winkelhof 55
 4. Bibliotheek BplusC, Van Diepeningenlaan 110 G
 5. Zijlkwartier, Van der Marckstraat 19
 6. Basisschool De Hobbit, Klerkenhof 5
 7. De Ommedijk, Ommedijk 120
 8. Montessorischool Elckerlyc, Klimopzoom 41
 9. Korfbalvereniging Velocitas, Bloemerd 7

Stembureau 8, Basisschool De Schakel, komt voor deze verkiezingen te vervallen.

Stempas en identiteitsbewijs
Om te kunnen stemmen moet u in het bezit zijn van een stempas en een identiteitsbewijs. Dit identiteitsbewijs is een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs uit Nederland of een ander EU-land. Uw identiteitsbewijs mag op 23 mei 2019 maximaal 5 jaar verlopen zijn. Dat geldt ook voor het identiteitsbewijs van de volmachtgever.
U bent verplicht een identiteitsbewijs te tonen aan de voorzitter van het stembureau.

Is uw identiteitsbewijs vermist? Dan kunt u met een verklaring van vermissing van de gemeente, én een ander document waarop uw foto staat (zoals bibliotheekpas), uw stem uitbrengen.

De stempassen worden rond vrijdag 26 april bezorgd. Heeft u uw stempas nog niet ontvangen of bent u uw  stempas kwijt of is deze beschadigd? Dan kunt u een nieuwe stempas aanvragen bij de gemeente, Serviceplein team Burgerzaken. Dit kan tot uiterlijk woensdag 22 mei, 12.00 uur. Om een vervangende stempas aan te kunnen vragen, moet u een legitimatiebewijs meenemen. Zonder stempas kunt u niet stemmen.

Stemmen bij volmacht / iemand anders gaat voor u stemmen
Als u niet zelf kunt stemmen, dan kunt u een andere kiezer machtigen om namens u uw stem uit te brengen. Een gemachtigde moet een volmachtstem altijd gelijktijdig met de eigen stem uitbrengen en mag niet meer dan 2 volmachten aannemen.

Onderhandse volmacht

 • Bij een onderhandse volmacht is tussenkomst van de gemeente niet nodig.
 • Machtigen kan alleen aan iemand die ook in het bezit is van een stempas en in dezelfde gemeente woont.
 • Machtigen doet u door de verklaring op de achterzijde van de stempas in te vullen en te ondertekenen en deze aan uw gemachtigde te overhandigen.
 • Uw gemachtigde moet het volmachtbewijs zelf ook ondertekenen. Vergeet niet om naast uw stempas een kopie van uw identiteitsbewijs aan de gemachtigde mee te geven.

Schriftelijke volmacht

 • Als u nog niet in het bezit bent van een stempas kunt u tot 20 mei 2019 een schriftelijke volmacht aanvragen. U kunt het formulier downloaden van de website van de gemeente. Ook kunt u hiervoor een formulier afhalen in het gemeentehuis.

Download het formulier: verzoek om bij volmacht te stemmen

Niet in uw eigen gemeente stemmen?
Kunt u niet in uw eigen gemeente stemmen? Dan kunt u een kiezerspas aanvragen. Deze kiezerspas kunt u aanvragen tot en met maandag 20 mei 2019.

U kunt de kiezerspas ook mondeling aanvragen. Dat kan tot en met 22 mei 2019, 12.00 uur, bij de gemeente, Serviceplein team Burgerzaken.

Stemmen vanuit het buitenland
Als u voor Nederland wilt stemmen wanneer u in het buitenland woont, moet u zijn geregistreerd als kiezer buiten Nederland. Om mee te kunnen stemmen bij de verkiezingen voor het Europees Parlement, kon u zich tot en met 11 april 2019 registreren bij de gemeente Den Haag.

U kunt zich wel aanmelden als kiezer buiten Nederland. Wanneer u zich nu nog aanmeldt, kunt u niet meer als kiezer buiten Nederland deelnemen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement van 23 mei. Meer informatie hierover vindt u op de website van de gemeente Den Haag.

Stemmen door inwoners andere EU-landen in Leiderdorp
Hebt u niet de Nederlandse nationaliteit maar wel de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie? U kon van 26 februari tot en met 9 april 2019 bij de gemeente een verklaring (Y-32) indienen om in Leiderdorp te stemmen.

Kandidatenlijsten
De kandidatenlijsten worden op 9 mei 2019 huis-aan-huis bezorgd.

Nuttige websites
Als u internet heeft, kunt u op diverse (onafhankelijke) websites de kandidatenlijsten bekijken of hulp krijgen bij het bepalen van uw keuze. Een aantal hiervan is: