Nieuwsbericht Verkiezingen Provinciale Staten 2011

Gepubliceerd op: 08 januari 2011 00:00

Verkiezingen

Op 2 maart vinden de verkiezingen plaats van de leden van Provinciale Staten van Zuid-Holland.

Stempas
U kunt stemmen in een willekeurig stemlokaal. U heeft hiervoor een stempas ontvangen. Met deze stempas en een legitimatiebewijs (maximaal vijf jaar verlopen) kunt u in elk stembureau in de gemeente Leiderdorp terecht. Zonder stempas of legitimatiebewijs mag u niet stemmen.

Verzending stempas
De stempas is rond 16 februari 2011 verzonden naar het adres waar u volgens de gemeentelijke basisadministratie (GBA) van de gemeente Leiderdorp stond ingeschreven. Als u op of kort na 18 januari 2011 bent verhuisd, dan kan de stempas op uw vorige adres zijn bezorgd.

Legitimatiebewijs
Naast uw stempas moet u een identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart) tonen om te mogen stemmen. Deze mag maximaal vijf jaar verlopen zijn. Zonder identiteitsbewijs mag u niet stemmen!

Is uw identiteitsbewijs vermist? Dan kunt u met een proces-verbaal van vermissing (afgegeven door de politie) én een ander document, waarop uw foto staat, uw stem uitbrengen.

Stempas kwijt of beschadigd?
Heeft u uw stempas nog niet ontvangen of bent u uw  stempas kwijt of is deze beschadigd? Dan kunt u een nieuwe stempas aanvragen bij de afdeling Gemeentewinkel. Dat kan nog tot uiterlijk dinsdag 1 maart 2011 tot 12.30 uur. Bij het aanvragen van een vervangende stempas dient u een legitimatiebewijs bij u te hebben.

Bent u uw stempas op 2 maart 2011 kwijt dan kunt u niet stemmen!

Kandidatenlijsten
De kandidatenlijsten voor de Provinciale Staten verschillen per provincie. De lijsten worden deze week huis-aan-huis verspreid.

Nuttige websites
Als u internet heeft, kunt u op diverse (onafhankelijke) websites de kandidatenlijsten bekijken of hulp krijgen bij het bepalen van uw keuze. Een aantal hiervan is:

www.uheefthetvoorhetzeggen.nl

http://www.stemwijzer.nl/

http://www.kieskompas.nl/.

Informatie
Voor informatie kunt u ook bellen met de afdeling Gemeentewinkel, telefoonnummer 071 – 54 58 737.

 

 

Machtiging door overdracht van de stempas

U kunt een andere kiezer die in Leiderdorp als kiezer is geregistreerd, machtigen om voor u te stemmen. U tekent daarvoor het formulier op de stempas en laat de stempas door de gemachtigde medeondertekenen. Het is niet toegestaan een andere kiezer in het stembureau te machtigen.

U draagt de stempas (nu volmachtbewijs) samen met een kopie van uw geldige legitimatiebewijs aan de gemachtigde over. Dat kan tot en met de dag van de stemming. Met deze stukken kan de gemachtigde op het moment waarop hij of zij zelf stemt ook uw stem uitbrengen. De gemachtigde mag maximaal twee stemmen uitbrengen voor anderen.

Stemmen in een andere gemeente
Het kan handig zijn om in een andere gemeente te stemmen dan de gemeente waar u staat ingeschreven of waarvan u de stempas heeft ontvangen. Bijvoorbeeld als u inmiddels verhuisd bent of als u wilt stemmen in de gemeente waar u werkt. In dat geval kunt u een kiezerspas aanvragen. Daarmee kunt u stemmen in de hele provincie Zuid-Holland.

Schriftelijke aanvraag
U kunt tot en met 16 februari 2011 schriftelijk een kiezerspas aanvragen. U richt dat verzoek aan de burgemeester van de gemeente waar u op 18 januari 2011 ingeschreven staat of waarvan u de stempas heeft ontvangen. Bij de gemeentewinkel zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor het verzoek.

Mondelinge aanvraag
U kunt tot en met 25 februari 2011 mondeling een kiezerspas aanvragen. Dit kan alleen na het ontvangen van de stempas. U doet uw aanvraag persoonlijk in de gemeentewinkel. U moet naast de stempas een legitimatiebewijs overleggen.