Nieuwsbericht Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen 20 maart 2019

Gepubliceerd op: 30 januari 2019 13:50

Verkiezingen
Op 20 maart 2019 zijn er Provinciale Staten verkiezingen gecombineerd met de Waterschapsverkiezingen.

Voorwaarden

Provinciale Staten

U mag in de gemeente Leiderdorp stemmen voor de Provinciale Staten als:

  • u in de gemeente Leiderdorp woont en daar op 4 februari 2019 staat ingeschrevenu 18 jaar of ouder bent op de dag van de verkiezingu de Nederlandse nationaliteit heeft.u niet bent uitgesloten van het kiesrecht door de rechter.

Waterschapsverkiezingen

U mag in de gemeente Leiderdorp stemmen voor het Waterschap Rijnland als:

  • u inwoner bent van de gemeente Leiderdorp en daar op 4 februari 2019 staat ingeschrevenu de Nederlandse nationaliteit heeft, EU-onderdaan bent of vreemdeling met rechtmatig verblijf in Nederland bentu 18 jaar of ouder bent op de dag van de verkiezingu niet bent uitgesloten van het kiesrecht door de rechter.

Stempas
U kunt stemmen in een willekeurig stemlokaal. U heeft hiervoor een stempas ontvangen. Met deze stempas en een legitimatiebewijs (maximaal vijf jaar verlopen) kunt u in elk stembureau in de gemeente Leiderdorp terecht. Zonder stempas of legitimatiebewijs mag u niet stemmen.

Verzending stempas
De stempas wordt rond 23 februari 2019 verzonden naar het adres waar u volgens de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Leiderdorp staat ingeschreven. Als u na 4 februari 2019 naar een andere gemeente verhuist, dan ontvangt u de stempas nog van de gemeente Leiderdorp. Hiermee kunt u niet in uw nieuwe gemeente stemmen.

Legitimatiebewijs
Naast uw stempas moet u een identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart) tonen om te mogen stemmen. Deze mag maximaal vijf jaar verlopen zijn. Zonder identiteitsbewijs mag u niet stemmen!
Is uw identiteitsbewijs vermist? Dan kunt u met een verklaring van vermissing van de gemeente, én een ander document waarop uw foto staat (zoals bibliotheekpas), uw stem uitbrengen.

Stempas kwijt of beschadigd?
Heeft u uw stempas nog niet ontvangen of bent u uw  stempas kwijt of is deze beschadigd? Dan kunt u een nieuwe stempas aanvragen bij de gemeente, Serviceplein team Burgerzaken. Dat kan nog tot uiterlijk dinsdag 19 maart 2019 tot 12.00 uur. Om een vervangende stempas aan te kunnen vragen, moet u een legitimatiebewijs meenemen.

Bent u uw stempas op 20 maart 2019 kwijt dan kunt u niet stemmen!

 

Meer informatie over de verkiezingen vindt u hier