Nieuwsbericht Vernieuwing drinkwaterleiding

Gepubliceerd op: 30 oktober 2014 11:00

Oasen gaat de hoofdwaterleiding langs Engelendaal, Simon Smitweg en Willem-Alexanderlaan vernieuwen. De werkzaamheden starten op korte termijn. De exacte datum wordt nog bekendgemaakt. Het werk wordt uitgevoerd door Dura Vermeer.

De aannemer handhaaft de bestaande hoofdleiding zoveel mogelijk en vervangt deze op diverse plaatsen. Via putten worden nieuwe stukken leiding in de bestaande hoofdleiding gebracht. Voor deze werkwijze is gekozen om overlast voor de omgeving te beperken. Op vijf locaties brengt de aannemer nieuwe leidingen aan via horizontale boringen.

Deze werkzaamheden zijn op diverse locaties langs het tracé Engelendaal (vanaf Oude Spoorbaan, zijde Buitenhof) - Simon Smitweg (zijde Elisabethhof) - Willem-Alexanderlaan (zijde gemeentehuis) tot Ericalaan. In het bestek ziet u wat er op welke plek gebeurt.

Waar nodig gaan de werkzaamheden gepaard met verkeersmaatregelen.